Đại Học Oklahoma City:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Đại học Oklahoma City được thành lập từ năm 1904 tại thành phố Oklahoma, bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Với bề dày truyền thống hơn 100 năm, ĐH Oklahoma City được biết đến là một trong những trường đại học tư  ...
Facebook
Chat