Đại học Công nghệ UCTI:

Được viết ngày 31 Tháng 7 2015
Đại học Công nghệ UCTI (gọi tắt UCTI) là đại học của thế kỷ 21. Thành lập năm 1993, UCTI có tên gọi ban đầu là Học viện Công nghệ thông tin Châu Á Thái Bình Dương (APIIT). Trường hiện có 7,000 sinh viên ...
Facebook
Chat