Đại học Victoria:

Được viết ngày 30 Tháng 7 2015
Trường Đại học Victoria là một trong những trường lâu đời nhất và có danh tiếng nhất ở New Zealand. Trường được biết đến với nhiều phương diện: trí tuệ, môi trường đa dạng và tư duy đổi mới, sáng tạo... ...
Facebook
Chat