Cao Đẳng Wellington:

Được viết ngày 30 Tháng 7 2015
Cao đẳng Wellington là trường trung học công lập của bang dành cho nam sinh được thành lập năm 1867, dành cho học sinh có mong muốn học lớp 9-13 và có độ tuổi từ 13-18 tuổi tại New Zealand.    Trường ...
Facebook
Chat