Chính phủ Singapore:

Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) thông báo chương trình học bổng Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu) về thạc sĩ quản lý nhà nước (MPM) năm 2012 của Chính phủ Singapore.   Đây là chương trình học ...
Facebook
Chat