Coquitlam:

Được viết ngày 31 Tháng 7 2015
Coquitlam là học khu lớn nhất, vào hàng thứ ba ở tỉnh British Columbia với 30,000 học sinh thuộc 66 trường bao gồm PTTH, PTCS và Tiểu học. Học khu này chỉ cách thành phố Vancouver 30 phút đi bằng xe hoặc ...
Facebook
Chat