Du học sinh Singapore:

Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
Từ đầu tháng 6 đến khoảng cuối tháng 8, Singapore sẽ diễn ra đợt sale-off lớn nhất trong năm gọi là Great Singapore Sale (GSS). Mê mẩn sale off, nhiều du học sinh đã bị “nổ tung” kế hoạch tài chính của ...
Facebook
Chat