Du lịch Khách sạn SHRM:

Được viết ngày 31 Tháng 7 2015
Trường SHRM là trường dạy quản lý du lịch khách sạn chuyên nghiệp, thành lập vào năm 2007, đặc biệt cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến  thức toàn diện cần thiết cho ngành du lịch khách sạn. Chương ...
Facebook
Chat