HỌC VIỆN QUỐC GIA NTEC:

Được viết ngày 03 Tháng 8 2015
Hội thảo phỏng vấn và giới thiệu học bổng được tổ chức lúc 16h-18h ngày 25/5 tại 8 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, TP HCM. Chương trình học bổng gồm 100% khóa tiếng Anh và 25% - 50% học phí chuyên ...
Facebook
Chat