Học viện Dundalk:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Học viện công nghệ Dundalk (Dadalk Institute of Technology, gọi tắt là DkIT) được thành lập vào năm 1971. Trường hiện tại có khoảng 4,000 sinh viên đang theo học tại trường. Cộng đồng sinh viên tại ...
Facebook
Chat