Học viện Informatics:

Được viết ngày 31 Tháng 7 2015
Được thành lập năm 1983, Informatics là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục lớn nhất châu Á. Với một mạng lưới toàn cầu gồm 351 trung tâm ở 58 nước ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và những ...
Được thành lập năm 1983, Informatics là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục lớn nhất châu Á. Với một mạng lưới toàn cầu gồm 351 trung tâm ở 58 nước ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và những ...
Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Học viện Informatics có thế mạnh đào tạo các lĩnh vực như công nghệ thông tin và kinh doanh từ bậc chứng chỉ, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ. Trường hiện đang có chương trình học bổng 1000 SGD cho các khóa ...
Được viết ngày 07 Tháng 8 2015
Học viện Informatics có thế mạnh đào tạo các lĩnh vực như công nghệ thông tin và kinh doanh từ bậc chứng chỉ, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ. Trường tổ chức hội thảo lúc 9h30 ngày 27/3 tại KS Palace, 56-66 ...
Facebook
Chat