Học viện quản lý Nanyang:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Thành lập năm 2001, Học Viện Quản Nanyang (NIM) là một tổ chức giáo dục tư chất lượng tại Singapore. NIM hiện có 4 khoa đào tạo: Khoa Kinh doanh, khoa du lịch & khách sạn, khoa giáo dục trẻ thơ ...
Facebook
Chat