Kaplan Hoa Kỳ:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Thành lập năm 1989, khởi đầu là học viện Quản lý châu Á Thái Bình Dương (APMI) Kaplan Singapore là chi nhánh của tập đoàn Kaplan Hoa Kỳ - tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới với vốn đầu tư 2,6 tỷ USD sở ...
Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Tập đoàn Kaplan Hoa Kỳ là tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới với vốn đầu tư 2,6 tỷ USD sở hữu bởi công ty truyền thông Washington. Kaplan Inc hiện cung cấp các dịch vụ giáo dục và nghề nghiệp cho cá ...
Facebook
Chat