Khách sạn SHMS:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Trường Quản lý Khách sạn Thụy Sỹ SHMS SHMS là một trong những trường quản lý khách sạn hàng đầu của Thụy Sỹ cung cấp các chương trình đại học và sau đại học đẳng cấp thế giới với các ngành Quản lý nhà ...
Facebook
Chat