Kinh doanh Unitedworld:

Tháng 4 vừa qua, Trường kinh doanh Unitedworld (UWSB) và đại hoc Bolt đã trở thành đối tác chính trong việc đào tạo chương trình Thạc sỹ tại Unitedworld, Singapore. Sinh viên sẽ được tiếp cận với  chương ...
Thứ Sáu – 13/01/2012 Gặp gỡ & tư vấn học bổng du học 100% học phí MBA với đại diện trường Kinh doanh Unitedworld Thời gian: 9h30 – 10h30 Địa điểm: Văn phòng PHC Edu Links – 8 Trần Thiện Chánh, ...
Facebook
Chat