Luyện TOEFL:

Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài thi được chuẩn hóa và công nhận trên toàn thế giới. TOEFL bao gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Bài kiểm tra này đánh giá kĩ năng hiểu và ...
Facebook
Chat