Metro College:

... cấu thành nên nền công nghiệp ăn uống của Úc, chiếm đến 6% doanh thu của các xí nghiệp sản xuất thức ăn. Xuất phát từ điều này, ngay từ khi thành lập Metro College đã hình thành và phát triển chuyên ...
Facebook
Chat