North Broward Preparation:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
  Trường tư thục nội trú The North Broward Preparatory school được thành lập năm 1957, với tổng diện tích là 80 arce, cách 15 dặm về phía Bắc Coconut Creek, Florida.  Trường cung cấp chương trình học ...
Facebook
Chat