SAT là gì:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Điểm thi SAT (Scholastic Assessment Test) một trong những yêu cầu quan trọng được hầu hết các trường Cao đẳng, Đại học tại Mỹ sử dụng nhằm quyết định việc chấp nhận sinh viên theo học. Điểm SAT còn ...
Facebook
Chat