SHRM Singapore:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Trường quản lý khách sạn SHRM thông báo dời kỳ nhập học Tháng 1/2013 sang Tháng 2/2013. Theo thông tin Trường SHRM, nhằm chào đón tân sinh viên tốt hơn và tạo nên sự thoải mái trong học tập của sinh ...
Facebook
Chat