Singapore Mangment Institute:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
 SIM là tên gọi tắt của Học viện Quản lý Singapore. SIM thành lập năm 1964 bởi Tổng cục Phát triển Kinh tế Singapore và là nhà cung cấp giáo dục và đào tạo hàng đầu tại Singapore. Hiện nay, SIM là một ...
Facebook
Chat