Tập đoàn Kaplan Hoa Kỳ:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Thành lập năm 1989, khởi đầu là học viện Quản lý châu Á Thái Bình Dương (APMI) Kaplan Singapore là chi nhánh của tập đoàn Kaplan Hoa Kỳ - tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới với vốn đầu tư 2,6 tỷ USD sở ...
Facebook
Chat