Texas Tech:

Chủ tịch hệ thống Trường ĐH Texas Tech nói ưu tiên hàng đầu là thu hút ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam đến học. Trong buổi làm việc của ông Lê Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston, bang ...
Facebook
Chat