Trường Kinh Doanh LSBF:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Trường Kinh Doanh & Tài chính Luân Đôn (LSBF) có một cách tiếp cận mới đối với giáo dục – đó  là cung cấp cho sinh viên không chỉ với một bằng Đại Học, Thạc Sỹ  mà còn một trình độ chuyên môn quốc ...
Facebook
Chat