Trường SHRM:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
... rèn luyện nên phong cách chuyên nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chương trình đào tạo Trường SHRM - Singapore Trường đào tạo các khóa từ dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng, cao đẳng ...
Facebook
Chat