Trung học Quốc tế Columbia:

Được viết ngày 31 Tháng 7 2015
Trường Trung học quốc tế Columbia (Columbia High School) Được thành lập từ năm 1979 tại Hamilton – trung tâm văn hóa và thương mại của miền nam Ontario, một thành phố hòa bình và thân thiện với trên ...
Facebook
Chat