Visa du học Anh Quốc:

Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
1. Yêu cầu khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ: Theo thông báo từ Cục biên giới Anh (UKBA), từ ngày 30/06/2013 tất cả những đương đơn xin thị thực du học vào Anh trên 6 tháng sẽ bị yêu cầu khám bệnh ...
Facebook
Chat