chuyển tiếp đại học:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
Thông thường các sinh viên thất bại trong phỏng vấn xin Visa Mỹ sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn trong các lần phỏng vấn tiếp theo hoặc đành từ bỏ ước mơ du học Mỹ sau nhiều lần phỏng vấn không thành công. ...
Facebook
Chat