du học ở Melbourne:

Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
Đây là bài viết nói về kinh nghiệm của tôi khi đang du học tại đất nước hòa bình nhất thế giới, nói chính xác hơn là tại thành phố Melbourne. 1. Khí hậu: chia ra làm 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. ...
Facebook
Chat