du học new zealand:

Được viết ngày 30 Tháng 7 2015
... người dân thì thân thiện dễ mến. II. Điều kiện để du học New Zealand: • Trình độ văn hóa: Học sinh từ lớp 6 trở lên ( trong độ tuổi 12 – 30 ) có quá trình học tập và làm việc liên tục, tương ứng với ...
Facebook
Chat