học bổng toàn phần:

Đại sứ quán Ireland giới thiệu học bổng thuộc chương trình chia sẻ kinh nghiệm Phát triển Ireland - Việt Nam (IDEAS) năm 2013. Học bổng này dành cho khóa học thạc sĩ khối ngành kinh tế tại trường Đại ...
Theo thông báo của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Chính phủ Singapore sẽ cấp học bổng toàn phần năm 2011 cho công dân Việt Nam để học chương trình đại học tại Trường đại học Công nghệ Nanjang, Trường ...
Facebook
Chat