học ngành Luật tại Mỹ:

Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
Thông thường có hai kì thi tiếng Anh bạn có thể lựa chọn đó là TOEFL iBT và IELTS, tuy nhiên theo Lợi thì TOEFL iBT thông dụng hơn vì bằng này được chấp nhận cả ở Úc và Châu Âu. Anh Huỳnh Tấn Lợi, ...
Facebook
Chat