học viện Kaplan Singapore:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
PHC Edu Links thông báo ưu đãi từ học viện Kaplan Singapore (Kaplan Higher Education Academy) về miễn phí xét cho tất cả các hồ sơ đăng ký từ nay đến 31/10/2011 cùng  học bổng 5,000 – 10,000 SGD chương ...
Facebook
Chat