phỏng vấn học bổng:

Công ty liên kết giáo dục Phú Hoàn Cầu (PHC Edu Links) kết hợp với trường Quản lý Greenwich (GSM) tổ chức buổi giới thiệu chương trình đào tạo và phỏng vấn học bổng đại học và thạc sỹ lên tới 6.000 bảng. ...
Được viết ngày 08 Tháng 8 2015
Trải qua vòng loại hồ sơ, bạn đã vượt qua bao nhiêu ứng viên để được vào vòng chung kết của cuộc đua giành học bổng. "Cửa ải" cuối cùng bạn phải vượt qua là buổi phỏng vấn. Vì vậy, bạn nên cố gắng chuẩn ...
Facebook
Chat