quản trị khách sạn tại thụy sĩ:

Sau mỗi kỳ thực tập, sinh viên sẽ tiết kiệm được ít nhất 10.800CHF. HTMI thu hút sinh viên bởi chương trình đào tạo phong phú với chi phí học tập, ăn ở rất cạnh tranh so với các trường khác. Sau mỗi ...
Facebook
Chat