trường Đại học Nillai:

Trường Đại học Nilai chính thức đưa “chơi gôn” thành một môn học trong chương trình Cử nhân. “Chơi golf không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao mà nó còn là một cách để làm kinh doanh” – chủ ...
Facebook
Chat